Grundvandskoordinationsforum

I henhold til Vandforsyningslovens § 12 skal kommunalbestyrelsen oprette et koordinationsforum bestående af repræsentanter fra vandforsyningerne i kommunen, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien og eventuelle andre relevante parter i kommunen.
I Lejre Kommune er det blevet besluttet, at deltage med 2 medlemmer fra Udvalget for Teknik og Miljø. Formanden udpeges af Udvalget fra Teknik og Miljø blandt dets medemmer jfr. Kommissorium for Grundvandskoordinationsforum i Lejre Kommune. Der skal udpeges 2 medlemmer fra Udvalget for Teknik og Miljø. Øvrige medlemmer af Grundvandskoordinationsforum er Københavns Energi, Foreningen af private vandværker i Danmark, Dansk Landbrug, Dansk Industri, Danmarks Natur-fredningsforening, Dansk Brøndejerforening, Dansk Skovforening eller Skov- og Naturstyrelsen, Roskilde Kommune og Forsyningsafdelingen, Miljøcenter Roskilde, Region Sjælland.

Medlemmer fra Lejre Kommunes kommunalbestyrelse

Martin Stokholm (A)
Jens Kristian Jensen (V)