Fredningsnævnet

Fredningsnævnet behandler fredningssager og dispensationer for fredninger. For hver fredningskreds - svarende til Lejre kommune -nedsætter Miljø- og Energiministeriet et fredningsnævn. Lejre Kommune er tilknyttet Fredningsnævnet for Østsjælland.
Nævnet består af

  • 1 formand, der skal være dommer og
  • 2 andre medlemmer.

Nævnets 2 andre medlemmer vælges af hhv. Miljø- og Energiministeren og kommunalbestyrelsen fra den pågældende kommune. Samtidig med valget af medlemmer vælges også en suppleant for hvert medlem.

Af hensyn til habilitetsproblemer anbefaler Kommunernes Landsforening at både medlemmet og suppleanten vælges uden for kommunalbestyrelsen.

Formand er Dommer Linda Lauritsen, Retten Roskilde, Helligkorsvej 7, 4000 Roskilde
Tlf.: 4630 2500
Fax: 4636 8826

Suppleant: Dommer Mogens Pedersen, Retten i Roskilde, Helligkorsvej 7, 4000 Roskilde

Medlem udpeget af Miljø-og Energiministeren: Karin Haldrup, Greve. Suppleant: Niels Boye, Kirke Såby.

Medlem udpeget af Lejre Kommunes kommunalbestyrelse

Udpeget uden for kommunalbestyrelsens midte.
Ole Møller (F)
Peter Saabye (C), Personlig suppleant for Ole Møller

Fredningsnævnet for Østsjælland, kan kontaktes på oestsjaelland@fredningsnaevn.dk