FORS Holding A/S

Kommunalbestyrelserne for kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde indgik med virkning fra den 1. januar 2016 aftale om fælles forsyningskoncern, benævnt FORS Holding A/S.

Selskabets formål er gennem datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed samt varetage beslægtede opgave, herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsselskaber. Bestyrelsen i FORS Holding A/S udgøres af 11 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Ifølge punkt 9.1 i vedtægterne, har ejerkommunerne ret til hver at indstille to bestyrelsesmedlemmer. Lejre Kommune skal som ejerkommune indstille 2 medlemmer til bestyrelsen i FORS Holding A/S.

Lejre Kommune skal endvidere udpege 1 medlem til Forretningsudvalget i FORS A/S. Dette medlem skal også være medlem at bestyrelsen i FORS Holding A/S.

Medlemmer fra Lejre Kommunes kommunalbestyrelse

Julie Hermind (F)
Jens Kristian Jensen (V)

Medlem af Forretningsudvalget

Julie Hermind (F)