Vestervangsfonden

Fondens formål er at udleje den til fonden overdragne ejendom beliggende Englerupvej 74 i Kirke Sonnerup til rideklub eller andet sportsformål.

Vestervangsfonden ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen (valget kan ske uden for kommunalbestyrelsens midte). Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Medlemmer (udpeget uden for kommunalbestyrelsen)

Bjarne Ego Jørgensen (A)
Line Holm Jacobsen (V)
Bente Blumensaat (A)