Vestervangsfonden

Fondens formål er at udleje den til fonden overdragne ejendom beliggende Englerupvej 74 i Kirke Sonnerup til rideklub eller andet sportsformål.

Vestervangsfonden ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen (valget kan ske uden for kommunalbestyrelsens midte). Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Medlemmer (udpeget uden for kommunalbestyrelsen)

Kjeld Nielsen (A)
Line Jacobsen (V)
Bjarne Ego Jørgensen (A)