Styregruppen for Det Kulturhistoriske Landskab

På foranledning af borgmestrene i Roskilde, Lejre, Hvalsø og Bramsnæs kommuner, udvalgsformanden for teknik og miljø i Roskilde Amt, samt museumsinspektørerne på Roskilde Museum og Vikingeskibsmuseet, Statsskovdistriktet, Ledreborg Gods og ledende embedsmænd blev der ved beslutninger i november 2004 i de respektive politiske organer i nedsat den styregruppe, der siden har styret undersøgelsesprojekt Det Kulturhistoriske Landskab.

Styregruppen blev primo 2005 udvidet med repræsentanter for Friluftsrådet (som har støttet projektet økonomisk), landbruget og naturfredningsforeningen. Ledende embedsmænd har været knyttet til styregruppens arbejde.

Efter kommunalreformen er der grundlag for at tilrette styregruppens sammensætning. Hidtil har den politiske repræsentation bestået af borgmestrene fra Roskilde, Lejre, Hvalsø og Bramsnæs samt amtets udvalgsformand. De hidtil involverede politikere har drøftet mulighederne uformelt, og foreslår, at de to nye kommuner hver udpeger to medlemmer til styregruppen.

Medlemmer fra Lejre Kommunalbestyrelse

Carsten Rasmussen (A)
Flemming Jensen (V)