ROAR

ROAR-fonden er er selvejende institution (fond), stiftet af Foreningen Roskildefonden. Jf. institutionens vedtægter § 4 ledes Fonden af en bestyrelse, hvoraf 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen.

Valgperioden bestemmes af de udpegende organer, dog max. 4 år. Medlemmet vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valgt af Lejre Kommunalbestyrelse

Udpeget uden for kommunalbestyrelsen: Kjeld Nielsen (A)