Kulturregion Midt- og Vestsjælland

Kulturregion Midt- og Vestsjælland omfatter kommunerne Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø.

Formålet med kulturaftalen er at fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat mellem forskellige geografiske områder samt:

  • At understøtte kommunernes engagement på kulturområdet.
  • At styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænser.
  • At give større dispositionsfrihed på det lokale niveau, og derved forbedre ressourceudnyttelsen og fremme den kulturelle udvikling på det lokale niveau.
  • At sætte fokus på mål og resultater i den lokale kulturpolitik.
  • At fremme og videreudvikle de kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og aktiviteter i regionen med vægt på kvalitet. - At opsamle og videregive særlig viden og erfaringer på kulturområdet til gavn for det samlede kulturliv i hele landet.

Samarbejdet organiseres således at der nedsættes en kulturgruppe bestående af to politikere fra hver kommune i alt 16 personer. Denne gruppe arbejder med og træffer beslutninger om de områder der omfatter kulturaftalen.

Én embedsmand fra hver kommune udpeges til en administrativ følgegruppe bestående af i alt 8 kommunale chefer.

Der etableres endvidere et udviklingsråd med repræsentanter fra erhvervsrådene, turistrådene samt kulturforvaltningen med henblik på at stimulere udvikling af konkrete kulturprojekter.

Medlemmer fra Lejre Kommunes kommunalbestyrelse

Claus Jørgensen (F)
Christian Fjeldsted Andersen (V)

Suppleanter

Burak Ulrik Ulucan (A)
Carsten Helles Rasmussen (V)