Den Selvejende Institution Tadre Mølle

Den Selvejende Institution Tadre Mølles formål er at sikre bevarelse og drift af Tadre Mølles bygninger og øvrige ejendomme, således at Tadre Mølle kan drives som museum og naturcenter.
Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Tadre Mølle består af 5 medlemmer hvoraf 2 medlemmer udpeges af Lejre Kommunalbestyrelse fortrinsvis blandt medlemmerne af Udvalget for Kultur & Fritid.

Medlemmer fra Lejre Kommunalbestyrelse

Christian Plank (F)
Line Holm Jacobsen (V)