Den Selvejende Institution Hestebjerggård

Den Selvejende Institution Hestebjerggård varetager bygningsdriften af Hestebjerggård og Gl. Kongsgård i Gl. Lejre.
Lejre Museum har til huse i bygningerne.
Der er nedsat en bestyrelse for Den Selvejende Institution Hestebjerggård, hvortil Kommunalbestyrelsen udpeger ét medlem.

Valgt af Lejre Kommunalbestyrelse

Connie Birthe Jensen (A)