Billedkunstrådet

Billedkunstrådet har til opgave at:

  • Igangsætte og støtte billedkunstneriske aktiviteter i Lejre Kommune og at inddrage brugere og borgere i de billedkunstneriske aktiviteter. Billedkunstneriske aktiviteter kan være: udstillinger, huskunstnerforløb, workshops, undervisningsforløb, festivaler, foredrag og lignende 
  • Igangsætte, støtte og formidle permanent kunstnerisk udsmykning af kommunale og andre offentlige bygninger og pladser, herunder rådgive om kunstindkøb.
  • Varetage andre rådgivningsopgaver inden for billedkunstområdet efter anmodning fra Lejre Kommune.
  • Stå til rådighed for rådgivning af erhvervslivet i forbindelse med billedkunstnerisk udsmykning.
Dagsordner og referater

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Medlemmer

Billedkunstrådet:

Claus Jørgensen, Udvalget for Kultur & Fritid

Vivi Holm, formand Lejre Kunstforening

Henrik Bruun, Kunstner

Olaf Manske Andersen, Kunstner

Dorte Philipsen, Kunstkyndig, galleriejer

                            

Suppleanter   

Marinus Bastian Meiner, Udvalget for Kultur & Fritid

Jytte Saugmann, næstformand Lejre Kunstforening

Morten Plesner, Kunstner

​Billedkunstrådet har konstitueret sig med Henrik Bruun som formand og Claus Jørgensen som næstformand.

Pulje: Har du en ide til en ny kunstoplevelse i Lejre kommune?

Lejre Kommunes billedkunstråd vil gerne støtte kunstoplevelser af høj kvalitet i Lejre – især oplevelser som kan foregå udendørs. Det kunne være på en mark, eng, skov, sø, vej ...

Har du en ide til en ny kunstoplevelse i Lejre kommune?

Udtryksformen kan fx være en performance, en workshop eller en pop-up-udstilling. Det kan være en lokal kunstner, en gruppe af kunstnere eller kunstnere fra en anden planet. Det er op til dig.

Pulje på 40.000 kr. 

Kunstrådet har afsat en pulje på 40.000 kr. Du søger ved at sende din projektansøgning inden 28. oktober 2018. Send den til Kulturkonsulent, Trine Lindhardt-Roux, trli@lejre.dk. Ansøgningen skal som minimum indeholde: ansøger, beløb, projektperiode, projektbeskrivelse og målgruppe. Du får svar på ansøgningen medio november 2018.  

Har du spørgsmål kan du kontakte Trine Lindhardt-Roux, tlf. 21168830, mail trli@lejre.dk