Bestyrelsen for Skjoldungelandet

Bestyrelsen for Skjoldungelandet Roskilde Museum har nedsat en bestyrelse for projektet. Bestyrelsen består af Roskilde og Lejre Kommune's borgmestre, de to kommunaldirektører, to medlemmer af Styregruppen for det kulturhistoriske Landskab og et medlem fra Roskilde Museums ledelse. Herudover skal der udpeges endnu en repræsentant - udpeget blandt medlemmerne af Udvalget for Teknik & Miljø.

  • Borgmesteren er fast medlem
  • Et medlem fra Udvalget for Teknik & Miljø
  • Herudover deltager kommunaldirektøren fra Lejre Kommune

Medlemmer

Asta Rasmussen (B)
Jens K. Jensen (V)