Bestyrelsen for Sagnlandet

Sagnlandet formål er at drive et forskningscenter for udførelse af etnologiske, historiske og arkæologiske eksperimenter.

Borgmesteren i Lejre Kommune er medlem, jfr. vedtægternes § 6.1.

Medlem

Carsten Rasmussen (A) (Den til enhver tid siddende borgmester)