Bestyrelsen for Roskilde Museum

Der er indgået samdriftsaftale mellem Roskilde Kommune, som hjemsted for ROMU og Lejre Kommune i henhold til museumslovens § 15, stk. 4.

Museets bestyrelse, der er ansvarlig for museets drift består af op til 11 medlemmer.

2 medlemmer vælges af Lejre Kommunalbestyrelse. Borgmesteren i Lejre er født medlem af bestyrelsen. Ud over borgmesteren vælger Kommunalbestyrelsen 1 medlem til bestyrelsen.

Valgt af Lejre Kommunalbestyrelse

Carsten Rasmussen (A)
Flemming Damgaard Larsen (V)