Bestyrelsen for Roskilde Museum

Der er indgået samdriftsaftale mellem Roskilde Kommune, som hjemsted for Roskilde Museum og Lejre Kommune i henhold til museumslovens § 15, stk. 4.

Museets bestyrelse, der er ansvarlig for museets drift består af mindst 8 og højst 15 medlemmer.

5 medlemmer vælges af Roskilde Byråd af dets midte. Borgmesteren i Roskilde er født medlem af bestyrelsen.

3 medlemmer vælges af Lejre kommunalbestyrelse. Borgmesteren i Lejre er født medlem af bestyrelsen. Ud over borgmesteren vælger kommunalbestyrelsen 2 medlemmer til bestyrelsen.

Valgt af Lejre Kommunalbestyrelse

Mette Touborg (F)
Martin Stokholm (A)
Lena Holm Jensen (V)