Bestyrelsen for Lejre Ungdomsskole

Ungdomsskolen tilbyder fritidsundervisning, ungdomsklubber, og heltidsundervisning. Ungdomsskolen driver desuden SFO for 6.-8. klasse på Hvalsø Skole og har ansvar for Lejre Kommunes kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats (SSP).


Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed i henhold til lov om ungdomsskoler nr. 438 af 8. august 2017, inden for de rammer og mål, som er fastsat af Kommunalbestyrelsen.


Ungdomsskolebestyrelsen består af 9 medlemmer.
2 repræsentanter for Kommunalbestyrelsen
2 repræsentanter for arbejdsmarkedets parter
2 repræsentanter vagt blandt medlemmerne af skolebestyrelserne
1 repræsentant for Ungdomsskolens medarbejdere
1 repræsentant for Ungdomsskolens elever
1 repræsentant for det Kommunale Ungdomsråd – hvis Ungdomsrådet ikke eksisterer,
vælges 2 elever fra Ungdomsskolen.

Medlemmer fra Lejre Kommunalbestyrelse

Marinus Bastian Meiner (F)
Lotte Greve (V)

Stedfortrædere

Burak Ulrik Ulucan (A), Stedfortræder for Marinus Bastian Meiner
Carsten Helles Rasmussen (V), Stedfortræder for Lotte Greve