Bestyrelsen for Lejre Ungdomsskole

Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed i henhold til lov om ungdomsskoler nr. 997 af 8. oktober 2004, inden for de rammer og mål, som er fastsat af Kommunalbesty-relsen.
Ungdomsskolebestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf de 2 vælges af Kommunalbe-styrelsen inden eller uden for dens medlemsk

Medlemmer fra Lejre Kommunalbestyrelse

Julie Hermind (F) 
Thomas Stokholm (V)

Stedfortrædere

Malik Hyltoft (Ø)
Carsten helles Rasmussen (V)