Roskildehjemmet

Roskildehjemmet er en selvejende institution og en del af Landsforeningen Arbejde Adler, som er grundlagt ved Stefansforeningens møde i Herning den 27. oktober 1910 og stiftet i København den 3. februar 1911 med det formål "at fremme Hjælp for Arbejdsløse, ikke ved Almisse, men ved Arbejde".
Boformen er § 110, jf. Serviceloven om midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, og som deler formål med landsforeningen og skal på et folkekirkeligt grundlag skabe hjem for personer, der er hjemløse og for personer, der
ikke kan tilpasse sig det almindelige samfundsliv.
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Lejre Kommune repræsenteres på politisk niveau i Roskildehjemmets bestyrelse.
Kommunalbestyrelsen udpeger 1 kommunalbestyrelsesmedlem til Roskildehjemmets bestyrelse.

Medlem

Mikael Ralf Larsen (F)