Bestyrelsen for Den selvejende almene OK-boliginstitution Bramsnæsvig

Bestyrelsen for Den selvejende almene OK-boliginstitution Bramsnæsvig I forbindelse med etableringen af "Den selvejende almene OK-boliginstitution Bramsnæsvig" i 2005 blev der nedsat en organisationsbestyrelse bestående af pårørenderepræsentanter, personalerepræsentanter og OK-Bolig-repræsentanter samt en repræsentant fra Lejre Kommune Kommunalbestyrelse.

Medlem fra Lejre Kommunalbestyrelse

Leif Valdemar Nielsen (A)
Suppleant: Mikael Ralf Larsen (F)