Bestyrelsen for CAFA

Den Selvejende Institution CAFA (Center for afklarende og forebyggende socialt arbejde) har hjemsted i Lejre Kommune.

CAFA´s formål er at bistå offentlige myndigheder og private i arbejdet med børn, unge og voksne med særlige vanskeligheder og behov, at etablere forebyggelse og at medvirke i/etablere projekter, der tager sigte på udvikling af området.
Iflg. CAFA´s vedtægter udpeger Kommunalbestyrelsen i Lejre kommune 1 medlem til bestyrelsen.

Medlem fra Lejre Kommunalbestyrelse

Rikke Zwisler Grøndal (A)