Lejre - Bramsnæs Almennyttige Boligselskab

Lejre-Bramsnæs Almennyttige Boligselskab, som administreres af DAB, har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer foruden formanden, hvoraf 2 medlemmer vælges af Lejre Kommune.
Samtidig med valg af medlemmer vælges suppleanter for disse.

Medlemmer fra Lejre Kommunalbestyrelse

Medlemmer: 
Bente Blumensaat (A)  
Carsten Helles Rasmussen (V)

Suppleanter:
Laith Wafiq (F)
Søren Bo Hansen (V)