Lejre - Bramsnæs Almennyttige Boligselskab

I vedtægternes § 9 for det selvejende Boligselskab LAB står anført at bestyrelsen består af 7 medlemmer foruden formanden, hvoraf 2 medlemmer vælges af Lejre Kommune.
Samtidig med valg af medlemmer vælges suppleanter for disse.
Medlemmer og suppleanter kan udpeges uden for kommunalbestyrelsens midte.

Medlemmer fra Lejre Kommunalbestyrelse

Medlemmer: 
Hans Olsen (A)  
Jens K. Jensen (V)

Suppleanter:
Martin Stokholm (A)
Henning Nielsen (V)