Hvalsø Boligselskab

Hvalsø Boligselskab, der administreres af Boligselskabet Sjælland, har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v.

I henhold til boligselskabets vedtægter, § 12, skal Lejre Kommune udpege 1 medlem til boligselskabets bestyrelse. Samtidig med valg af medlem udpeges suppleant.

Valgt fra Lejre Kommunalbestyrelse

Martin Stokholm (A)
Ivan Mott (Ø) - suppleant