Hvalsø Boligselskab

Hvalsø Boligselskab administreres af Boligselskabet Sjælland.

I henhold til vedtægterne for Hvalsø Boligselskab, § 9, er der valgt 2 medlemmer fra Lejre Kommunalbestyrelse til boligselskabets bestyrelse. Samtidig med valg af medlemmer udpeges suppleanter for disse.

Kommunens tilsyn med Hvalsø Boligselskab varetages af Økonomiudvalget.

Valgt fra Lejre Kommunalbestyrelse

Poul Christensen (A)
Rikke Zwisler (A) - suppleant