Hvis du ikke kan blive enig med din nabo

Hvis du ikke kan blive enig med din nabo om hvilket hegn i skal have i skellet, har du mulighed for at indkalde til et hegnsyn.

Hegnsynet arbejder indenfor de rammer, som hegnsloven sætter. Selve loven kan ses i højre side.

Hvis du ikke kan blive enig med din nabo om, hvilket hegn I skal have i skellet mellem jeres ejendomme, har du mulighed for at indkalde til et hegnsyn.

Hvis du har spørgsmål til reglerne for hegn, anbefaler vi, at du kontakter hegnsynets sekretariat på telefon 4646 4948 eller e-mail: evln@lejre.dk.

Ønsker du at anmode om afholdelse af et hegnsyn, kan du udskrive en blanket fra www.hegnsloven.dk. Det koster kr. 1785,00 at få afholdt et hegnsyn. Hegnsynet afgør hvordan gebyret skal fordeles mellem parterne.

Hvad kan hegnsynet behandle?

  • Spørgsmål om højden af hegn i eller ved skel
  • Spørgsmål om typen af hegn i eller ved skel, hvis hegnet skal sættes eller udskiftes
  • Spørgsmål om vedligeholdelsen af hegn i skel
  • Spørgsmål om grene fra træer, der går ind i et hegn og derved beskadiger det
  • Spørgsmål om grene fra træer, der er til gene for færdslen på din ejendom
  • Spørgsmål om grene fra træer, der er til fare for dig, når du færdes på din ejendom (pga. råd i træet eller grene)

Hvad kan hegnsynet ikke behandle?

  • Spørgsmål om højden af træer placeret i eller ved skellet, med mindre der tale om en hæk af f.eks. gran eller bøg, der tidligere har været klippet og vedligeholdt som en hæk
  • Placering af matrikelskel eller overskridelser af matrikelskel
  • Hærværk og ulovlig selvtægt, f.eks. hvis din nabo har fjernet eller klippet din hæk uden din tilladelse - dette er en sag for politiet