KARA/Noveren I/S

Fællesskabet består pr. 1. januar 2007 af 9 interessentkommuner (Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner).

Fællesskabets formål er at etablere og drive anlæg til behandling, genanvendelse, forbrænding og deponering af affald samt at varetage andre driftsopgaver for interessentkommunerne i Region Sjælland.

Bestyrelsesmedlem og suppleant udpeges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valgt som medlem

Birger Prahl (F)
Suppleant: Martin Stokholm (A)