Hvalsø Kraftvarmeværk

I henhold til vedtægternes § 7, stk. 1 kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelses-medlem, hvis Lejre Kommunen har ydet kommunegaranti for Hvalsø Kraftvarmeværks lån.

Medlem fra Lejre Kommunalbestyrelse

Martin Stokholm (A)