Argo I/S

ARGO I/S er et interessentskab, der består af 9 interessentkommuner (Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner).

Fællesskabets formål er at etablere og drive anlæg til behandling, genanvendelse, forbrænding og deponering af affald samt at varetage andre driftsopgaver for interessentkommunerne i Region Sjælland.

Valgt som medlem

Martin Stokholm (A)
Suppleant: Ivan Mott (Ø)