Internationalt Forum i Lejre

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2017 at nedsætte Internationalt Forum i Lejre (IFIL) som et § 17, stk. 4 udvalg. Udvalget er forankret under Økonomiudvalget.

Internationalt Forum i Lejre Kommune (IFIL) understøtter Lejre Kommunes internationale aktiviteter, og administrerer kommunens faste pulje afsat til dette formål. IFILs formål er at udvikle, fremme og understøtte mellemfolkelige, kulturelle og erhvervsmæssige kontakter til andre lande. IFIL arbejder for, at Lejre Kommune skal være kendt for sit internationale samarbejde, der involverer borgerne i kommunen, fra børnehave til plejehjem. Gennem de internationale aktiviteter skal borgerne få kendskab til deres omverden og derved udvikle tolerance, international forståelse, respekt og bevidsthed.

IFILs opgaver:

  • At indstille til oprettelse og godkendelse af nye venskabsforbindelser til vedtagelse i kommunalbestyrelsen
  • At fungere som rådgivende organ for venskabsforbindelserne, herunder at fastholde og udbygge eksisterende venskabsforbindelser
  • At sikre, formidle og fastholde sit formål ved at virke som inspirator og koordinator i opbyggelsen af nye kontakter og venskaber
  • At fungerer som videns- og erfaringsdatabase for institutioner, foreninger og borgere i Lejre, som vil arbejde internationalt
  • At udarbejde en årlig årsberetning, som forelægges Kommunalbestyrelsen IFIL administrerer Kommunalbestyrelsen faste pulje til det internationale arbejde, så det er i overensstemmelse med formålet for IFIL.

 

Tildeling af støtte sker endvidere efter følgende retningslinjer:

  • Projekter, som har almennyttigt formål inden for det internationale arbejde og som kommer borgere i Lejre Kommune til gode
  • Der ydes i udgangspunktet ikke tilskud til enkeltpersoners rejser og projekter

 

Her kan du se, hvem der er medlem af IFIL

Links til undersider