Hegnssynet

Hegnssynet tager bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn, samt hegnenes vedligeholdelse.

Kommunalbestyrelsen nedsætter et hegnssyn bestående af 3 medlemmer. Mindst 1 medlem skal være plantningskyndig. I kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover skal 1 medlem være bygningskyndig. Medlemmerne og suppleanterne behøver ikke være medlem af kommunal-bestyrelsen. Kommunalbestyrelsen beslutter samtidig hvem der skal være formand.  

Medlemmer:
Ole Møller (F) (formand)
Kristian Mølleborg (A)
Hans Kongsgaard Nielsen (V)

Suppleant:
Bjarne Ego Jørgensen (A)
Poul Christensen (A)
Henrik Wennberg (O)