Høringsfrist den 26. juni 2013

Kravspecifikation - Udbud af praktisk hjælp efter Servicelovens § 83.