Handicaprådets medlemmer

Handicaprådets medlemmer

Handicaprådet består af 12 medlemmer, hvoraf 6 medlemmer er udpeget af Kommunalbestyrelsen og repræsentere de stående udvalg og 6 medlemmer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer i Lejre (DH-Lejre). Handicaprådet virker for en 4-årig periode. Rådet konstituerer sig på deres første møde den 12. februar 2018.

Sekretariatsfunktionen ligger Koncernsekretariat & Udvikling.

Repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer i Lejre

Scleroseforeningen
Jan Andersen - formand
Harekærgårdsvej 11, Gershøj
4070 Kirke Hyllinge
E-mail: Jan.cosmus@andersen.mail.dk

Stedfortræder
Michael Korn, Polioforeningen


Dansk Handicapforbund
Erik Bahn
Kjøbmagergade 18 A
4070 Kirke Hyllinge
E-mail: ark.bahn@mail.tele.dk

Stedfortræder
Michael Korn, Polioforeningen


HjerneSagen
Erik Jørgensen
Kirsebærhaven 20
4330 Hvalsø
E-mail: lllej@mail.tele.dk 

Stedfortræder
Michael Korn, Polioforeningen


Fibromyalgiforeningen
Karin Zwisler
Landevejen 63
4060 Kirke Såby
E-mail: k.zwisler@yahoo.dk

Stedfortræder
Anders Bredsdorff, Ordblindeforeningen


Diabetesforeningen
Bjarne Ego Jørgensen
Olaf Kristiansensvej 25
4070 Kirke Hyllinge
E-mail: evabjarne@hotmail.com

Stedfortræder
Anders Bredsdorff, Ordblindeforeningen


SIND
Nelli Sørensen
Ternevej 5, Lyndby
4060 Kirke Såby
E-mail: nelliovre@icloud.com

Stedfortræder
Anders Bredsdorff, Ordblindeforeningen


Politisk valgte repræsentanter

Christian Plank (F) (Udvalget for Job & Arbejdsmarked)
Martin Stokholm (A) (Udvalget for Erhverv & Turisme)
Ivan Mott (Ø) (Udvalget for Teknik & Miljø) - næstformand
Rikke Zwisler Grøndahl (A) (Udvalget for Børn & Ungdom)
Erik Rønnekamp Holst (Løsgænger) (Udvalget for Social, Sundhed & Ældre)
Christian Fjeldsted Andersen (V) (Udvalget for Kultur & Fritid)