Handicaprådet

Handicaprådet er et dialogforum, som rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og om initiativer med betydning for mennesker med handicap. Rådet behandler lokalpolitiske spørgsmål på tværs af kommunen, der vedrører mennesker med handicap uanset alder.

Hvad laver Handicaprådet?

 • Vi kan tage spørgsmål af generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til politiske og administrative initiativer
 • Vi uddeler hvert år en handicappris
 • Vi kan tage kontakt til andre, for eksempel andre handicapråd eller Det Centrale Handicapråd for at få belyst særlige temaer
 • Vi har mulighed for at samarbejde med Ældrerådet om sager, der har betydning for både ældre og mennesker med handicap. Endvidere kan vi samarbejde med andre råd i sager, hvor dette giver mening
 • Vi kan beslutte at orientere Kommunalbestyrelsen om vores arbejde eller komme forslag
 • Men vi behandler ikke spørgsmål om enkeltpersoners forhold, for eksempel personsager eller konkrete klagesager

Hvornår holder Handicaprådet møde

 • Mandag den 24. februar 2020
 • Tirsdag den 27. april 2020 - Mødet er aflyst
 • Mandag den 22. juni 2020 - Mødet er aflyst
 • Mandag den 28. september 2020 - Mødet er aflyst
 • Mandag den 23. november 2020

Henvendelse til Handicaprådet

Handicaprådet tegnes udadtil af formand og næstformand i fællesskab. Hvis du ønsker at kontakte formandskabet, eller hvis du ønsker at kontakte de enkelte medlemmer af rådet, så kan du se kontaktoplysningerne under Handicaprådets medlemmer.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk