Grønt Råd

Grønt Råd skal rådgive Udvalget for Teknik og Miljø og er et forum for grønne partnerskaber

 

I 2008 blev det besluttet at oprette et Grønt Råd i Lejre Kommune.

Rådets opgave er at rådgive Udvalget for Teknik & Miljø i generelle og/eller principielle spørgsmål, der vedrører administration af Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven og Lov om miljømål samt at formidle information indenfor disse områder mellem Udvalget for Teknik & Miljø og interesse-, bruger- og erhvervsorganisationer.

Medlemmerne af Udvalget for Teknik & Miljø er fødte medlemmer i Grønt Råd. Formanden for Udvalget for Teknik & Miljø er formand for Grønt Råd.

Se rådet medlemmer i dokumentboksen til højre. Medlemmerne for 2018 opdateres hurtigst muligt.

Læs referater fra Grønt Råds møder:Referater 2019