Grønt Råd

Grønt Råd skal rådgive Udvalget for Teknik og Miljø og er et forum for grønne partnerskaber

 

Grønt Råd for Lejre Kommune arbejder med:

  • Rådets opgave er at rådgive Udvalget for Teknik og Miljø i generelle og/eller principielle spørgsmål, der vedrører administration af Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven og Lov om miljømål
  • Rådet kan i relation hertil beskæftige sig med emner som klima, Agenda 21 og planlægning af det åbne land
  • Rådet kan være forum for drøftelse af grønne partnerskaber
  • Det er også rådets opgave at formidle information indenfor emnekredsen mellem Udvalget for Teknik og Miljø og interesse-, bruger- og erhvervsorganisationer

Se rådet medlemmer i dokumentboksen til højre.

Læs referater fra Grønt Råds møder:

Referater 2017

Referater 2016

Referater 2015

Referater 2014

Referater 2013

 

Links til undersider