Billedkunstrådet

Billedkunstrådet har til opgave at:

  • igangsætte og støtte billedkunstneriske aktiviteter i Lejre Kommune og at inddrage brugere og borgere i de billedkunstneriske aktiviteter. Billedkunstneriske aktiviteter kan være: udstillinger, huskunstnerforløb, workshops, undervisningsforløb, festivaler, foredrag og lign
  • igangsætte, støtte og formidle permanent kunstnerisk udsmykning af kommunale og andre offentlige bygninger og pladser, herunder rådgive om kunstindkøb.
  • varetage andre rådgivningsopgaver inden for billedkunstområdet efter anmodning fra Lejre Kommune.
  • stå til rådighed for rådgivning af erhvervslivet i forbindelse med billedkunstnerisk udsmykning.
Medlemmer

Billedkunstrådet:

Claus Jørgensen, Udvalget for Kultur & Fritid

Vivi Holm, formand Lejre Kunstforening

Henrik Bruun, Kunstner

Olaf Manske Andersen, Kunstner

Dorte Philipsen, Kunstkyndig, galleriejer

                            

Suppleanter   

Marinus Bastian Meiner, Udvalget for Kultur & Fritid

Jytte Saugmann, næstformand Lejre Kunstforening

Morten Plesner, Kunstner

​Billedkunstrådet har konstitueret sig med Henrik Bruun som formand og Claus Jørgensen som næstformand.