Hvor lang er valgperioden?

Ældrerådet vælges for en periode på fire år og følger valg- og funktionsperiode for det kommunale valg.
Det kommende Ældreråd har dermed mandat fra perioden 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.