Ældrerådet

Alle kommuner skal oprette et Ældreråd. Rådet skal høres i sager, der vedrører ældre.

Ældrerådet har til formål, at

  • rådgive Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og fungere som kontaktperson mellem borgerne og byrådet ved tilrettelæggelse af kommunalbestyrelsens ældrepolitik
  • medvirke til debat om emner der vedrører kommunens ældre
  • samarbejde med kommunen om en ældrepolitik
  • drøfte og fremsætte spørgsmål, ideer og forslag, som Ældrerådet mener, har betydning for personer på 60 år og derover. Det forudsætter, at Ældrerådet videregiver ideer og forslag om ældre til Kommunalbestyrelsen.

Ældrerådet har en rådgivende funktion i forbindelse med udformningen og tilrettelæggelsen af kommunens politik på ældreområdet.

For at sikre indhold i Ældrerådets rådgivningsfunktion har kommunalbestyrelsen pligt til at høre Ældrerådet, før der træffes beslutninger om alle initiativer der vedrører de ældre i kommunen, dvs. ikke kun initiativer på det sociale område. Ældrerådet skal høres om de årlige budgetter, om udbygningsplaner og om forslag til at iværksætte aktiviteter mv. for ældre.

Hvornår holder Ældrerådet møde

Rådets møder holdes på Rådhuset i Hvalsø den 3. tirsdag i måneden, kl. 10-12.30.

08. januar 2019
12. februar 2019
12. marts 2019 - På Grønnehave
09. april 2019
14. maj 2019
11. juni 2019
13. august 2019
10. september 2019
08. oktober 2019
12. november 2019
10. december 2019