Ældrerådet

Alle kommuner skal oprette et Ældreråd. Rådet skal høres i sager, der vedrører ældre.

Ældrerådet har til formål, at

  • rådgive Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og fungere som kontaktperson mellem borgerne og byrådet ved tilrettelæggelse af kommunalbestyrelsens ældrepolitik
  • medvirke til debat om emner der vedrører kommunens ældre
  • samarbejde med kommunen om en ældrepolitik
  • drøfte og fremsætte spørgsmål, ideer og forslag, som Ældrerådet mener, har betydning for personer på 60 år og derover. Det forudsætter, at Ældrerådet videregiver ideer og forslag om ældre til Kommunalbestyrelsen

Ældrerådet har en rådgivende funktion i forbindelse med udformningen og tilrettelæggelsen af kommunens politik på ældreområdet.

For at sikre indhold i Ældrerådets rådgivningsfunktion har kommunalbestyrelsen pligt til at høre Ældrerådet, før der træffes beslutninger om alle initiativer der vedrører de ældre i kommunen, dvs. ikke kun initiativer på det sociale område. Ældrerådet skal høres om de årlige budgetter, om udbygningsplaner og om forslag til at iværksætte aktiviteter mv. for ældre.

Hvornår holder Ældrerådet møde

Rådets møder holdes på Rådhuset i Allerslev den 2. tirsdag i måneden

14. januar 2020
11. februar 2020
10. marts 2020
14. april 2020
12. maj 2020
09. juni 2020
11. august 2020
08. september 2020
13. oktober 2020
10. november 2020
08. december 2020

 

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk