Skoleplan 2011

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune ønsker et skolevæsen i udvikling med kvalitetsskoler, der lever op til fremtidens krav.

Derfor blev der som en del af budgetaftalen for Lejre Kommunes budget 2011-2014 aftalt en række principper, der tilsammen giver bud på kommunens udfordringer med at skaffe råderum til udviklingsinitiativer.

Fremtidens skole i Lejre Kommune blev beskrevet i Skoleplan 2011 med inddragelse af alle relevante perspektiver. En stærk budgetkultur, stram økonomistyring, fokus på ledelse, strukturtilpasning og nytænkning er nøgleord på vejen imod kvalitetsudvikling og resultater for fremtidens skole i Lejre Kommune, strukturelt, lokalemæssigt, ledelsesmæssigt og pædagogisk.

Ambitionen for Lejre Kommunes skoler er at være blandt de allerbedste.

Visionen - som efterfølgende er udmøntet i "Suveræne skoler i Lejre Kommune" - er den inkluderende, digitaliserede og bæredygtige skole med fokus på alle elevers læring og trivsel.