Hvorfor udarbejde standarder?

Det er bestemt ved lov i Danmark, at alle kommuner skal udarbejde standarder for sagsbehandlingen i forhold til indsatsen overfor børn og unge med behov for særlig støtte (Lov om social service à 24. juni 2005). Målet med standarderne er at sikre sammenhæng og høj kvalitet i arbejdet, bl.a. ved at sætte konkrete mål for, hvordan sagsbehandlingen skal foregå.