Hvad indeholder standarderne?

Standarderne beskriver på en række punkter, hvad kommunens målsætninger, indsatser og fremgangsmåde er, fx hvordan kommunen vil sætte tidligt ind, hvis en medarbejder i en institution opdager, at et barn er i dårlig trivsel, hvordan kommunen vil sikre, at de rigtige myndigheder bliver underrettet, hvordan kommunen vil inddrage familie og netværk, hvordan kommunen vil sikre en systematisk opfølgning og evaluering af de indsatser, der er sat i værk i den enkelte sag, og så videre.

Til brug for kommunens forskellige institutioner, skoler, med videre vil der blive udarbejdet vejledninger og redskaber. Det er fx redskaber til at opfange signaler eller adfærd, som er tegn på, at et barn eller en ung er truet i sin udvikling. Et andet redskab til skoler og institutioner er reglerne for tavshedspligt og underretningspligt. Endelig kan et redskab også være en definition af, hvad en underretning til de sociale myndigheder er, og hvad den skal indeholde.