Miljøtilsynsplan 2018-2022

Miljøtilsynsplan 2018-2022 har været i offentlig høring fra den 13. juni 2018 til den 11. juli 2018. Der indkom ingen høringssvar. Miljøtilsynsplanen er efterfølgende endeligt vedtaget den 12. juli 2018.

Miljøtilsynsplanen gælder for virksomheder og husdyrbrug i Lejre Kommune og er udarbejdet efter miljøtilsynsbekendtgørelsen. Planen indeholder en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats, en generel vurdering af væsentlige miljøproblemer, samarbejdsrelationer med andre myndigheder, et overblik over det geografiske område, hvor kommunen fører miljøtilsyn, samt en liste over IED-virksomheder og -husdyrbrug i kommunen.

Du kan se miljøtilsynsplanen på DMA (Digital MiljøAdministration).

Se miljøtilsynsplanen på DMA her