Lejrestrategien 2012

"Med Lejrestrategien 2012 har vi udstukket en retning og givet kommunalbestyrelsens bud på, hvor skal lægge vores kræfter de kommende fire år. Vi skal arbejde både for et sundt samfund, et sundt miljø og en sund økonomi. Og vi inviterer alle interesserede til at være med til at realisere målene i strategien - for det kræver en fælles retning og indsats, hvis målene skal nås" siger Borgmester Mette Touborg.

Strategiens tilbliven

Strategien blev offentliggjort den 10. januar 2012. Efter en offentlig høring besluttede Kommunalbestyrelsen sig for enkelte præciseringer og redaktionelle ændringer, og vedtog den endelige strategi den 22. maj 2012, som kan findes til højre på siden.