Miljøvurdering

Kommuneplan 2013 er miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Formålet er at bidrage til, at miljøhensyn integreres i planen for derved at fremme en bæredygtig udvikling. Som en del af grundlaget for Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse, er der udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse.