Hvad styrer kommuneplanen?

Kommuneplanen styrer, hvordan arealerne i Lejre Kommune må bruges:

  • Hvor de nye bolig- og erhvervsområder skal ligge - hovedstruktur.
  • I hvilken rækkefølge områderne skal udbygges - rækkefølge-bestemmelser.
  • Hvilke værdier, kommunen beskytter hvor - retningslinjer.
  • Hvad, der kommer til at gælde for lokalområder, når der laves lokalplaner - rammer.

Kommunalbestyrelsen skal arbejde for, at kommuneplanen bliver gennemført, og kan med det formål nedlægge forbud mod bebyggelse, udstykning og ændring af områders anvendelse.

Forbud Inden for byzoner kan Kommunalbestyrelsen modsætte sig

  • at der bliver bygget og udstykket i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan Kommunalbe-styrelsen modsætte sig

  • at der bliver bygget, og at bebyggelse eller ubebyggede arealer ændrer anvendelse, hvis det er i strid med kommuneplanens rammer.