Finansiel strategi

Strategien sætter rammerne for den finansielle styring: Hvor stor en risiko er kommunen villig til at løbe, og hvilke etiske regler skal overholdes? 

Strategien blev vedtaget af Økonomiudvalget 21. november 2018. 

Du kan læse strategien her