Finansiel Strategi

Strategien sætter rammerne for den finansielle styring: Hvor stor en risiko er kommunen villig til at løbe og hvilke etiske regler skal overholdes? 

Strategien blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.