Børn- og ungepolitik

Børn og unge skal opleve, at deres liv er værdifuldt og børn og unge med særlige behov skal udfordres med udgangspunkt i deres styrker og ressourcer. Det er nogle af pointerne i Børn - og ungepolitikken, som du finder til højre på siden.

Motion og trivsel

  • Børn og unge i kommunens dagtilbud og skoler/SFO oplever fysisk og psykisk velvære gennem sundhedsfremmende og
    forebyggende kropslig udfoldelse og aktivitet i hverdagen.
  • Lokaler og udearealer indbyder til leg med bevægelse.
  • Dagtilbud og skoler/SFO tilrettelægger fysiske aktiviteter, som institutionernes børn og unge kan deltage i og derved opnå et naturligt forhold til deres egen krop.
  • Dagtilbud og SFO'er indhøster erfaringer med de fysiske aktiviteter der indgår i det pædagogiske arbejde i institutionerne. Kommunen har aktuelt én idrætsbørnehave. Det overvejes løbende at etablere flere børnehaver og SFO'er som idrætsbørnehaver og idrætsSFO'er.

Ernæring og sund kost

  • Kommunens dagtilbud og skoler/SFO medvirker i ord og handling til at børn, unge og deres forældre får kendskab til, at sund kost og motion er afgørende for god udvikling, trivsel og indlæring.
  • Udvalget for Børn og Ungdom ønsker at udarbejde en kostpolitik for kommunens dagtilbud og skoler/SFO.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk