Mødekalender

Kommunalbestyrelsen og udvalgene holder mere end 80 møder om året. Se her hvornår næste møde finder sted.

Mødekalenderen 2018