Offentlig høring

Ifølge Planloven skal kommunernes kommune- og lokalplaner i høring. En offentlig høring skal sikre, at borgerne og andre interessenter høres tidligt ved væsentlige ændringer af kommuneplanen.

Se de aktuelle høringer her